Gambrinus

Pravidla

Úplné znění pravidel Motivačního programu „GAMBRINUS KOPEME ZA FOTBAL“

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

3 REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK

4 ZÍSKÁNÍ BODŮ - SPOTŘEBITEL

5 ZÍSKÁNÍ BODŮ – VYBRANÝ TÝM

6 ZÍSKÁNÍ ODMĚNY - SPOTŘEBITEL

7 ZÍSKÁNÍ ODMĚNY - TÝM

8 PLATNOST BODŮ

9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky, dnem 01. 08. 2017.Pravidla ke stažení ve formátu PDF